Коли слід подати єдиннику заяву про зміну КВЕД

Згідно п. 299.7 ст.299 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи); податкова адреса підприємства; місце здійснення господарської діяльності; ставка єдиного податку та група платника податків; дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; дата реєстрації; види господарської діяльності; дата анулювання реєстрації.

Відповідно до п 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 ПКУ платники єдиного податку у разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, повинні подати заяву, до якої, зокрема включаються відомості про зміну видів господарської діяльності. У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, в якому відбулися такі зміни (п. 298.6 ст. 298 ПКУ).

Тобто, нормами ПКУ не визначений конкретний термін подачі заяви про внесення змін за видами господарської діяльності юридичною особою - платником єдиного податку. З огляду на зазначене та для забезпечення відображення в реєстрі платників єдиного податку достовірної інформації про види господарської діяльності, юридична особа - платник єдиного податку третьої групи у разі зміни видів господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду повинна подати заяву про внесення змін до реєстру платників єдиного податку.

При цьому, рішення щодо термінів подання зазначеної заяви приймається юридичною особою - платником єдиного податку самостійно. Разом з цим у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (п.п.7 п.п. 298.2.3 п.298.2 ст.298 ПКУ).

Також, у разі виявлення відповідних контролюючим органом при проведенні перевірок порушень платником єдиного податку третьої групи вимог, встановлених гл. 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку третьої групи проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання має право вибрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п.299.11 ст.299 ПКУ).

Для того щоб провести процедуру зміни видів діяльності, ви повинні подати нам наступні документи. Якщо ви - юридична особа: Форма № 4 (з печаткою і підписом директора) - всі сторінки крім останньої; Оригінал довідки з управління статистики; Довіреність, виписана на ім'я нашого представника (4 екз.); Копія Свідоцтва про державну реєстрацію або Виписка з держреєстру.

Якщо ви - фізична особа-підприємець: Форма № 11 (з підписом директора та печаткою); Довідка з управління статистики; Копія Свідоцтва про державну реєстрацію або Виписка з держреєстру; Довіреність, виписана на ім'я нашого співробітника.

Коли слід подати єдиннику заяву про зміну КВЕД
 
 
Позвонить сейчас?
error: КОПІЮВАННЯ ЗАБОРОНЕНО!
41159169 /* Error on wp-admin/admin-ajax.php?action=widget_css_google : Something went wrong: Невірно вказано URL */
Enable Notifications    OK No thanks

"ASTAX" - ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ